Showbiz

ANA I RASTA napravili haus u SUDNICI.. Problemi oko dogovoroa oko starateljstva ali i oko…

Stefan Đuričić Rasta je nedanvo odlučio da će da ostavi A nu Nikolić sa kojom je bio neko vrijeme u vbraku i sa kojiom je dobio kćerkcu ta koju se sada on i Ana bir ekome će ona da dospije.

Name Tara većiunu vremena naravno provodi sa svojom majko Anom Nikolić sa kojimje ne naranvo i ostala nakopn što ih je Rsata napustio i otipšao negdje gdje niko nije znao gdje je on i savi su ga ražćili i pitali se šta se dešava sa njim.

Naime prije dvije godine Ana i Rsat su kupili psića kojemsu dali ime Simba sa kojim se Aa nekao baš vezala i dala neku nadu da biu in mogaao da ostaebn san nnjaom kao i Tara s obzirom da Rasta niej toliko odgo0voran da bi on mogao o svemu tome da se brine i na pravi način da sve to riješi.

Onda uspojeli su da se dogovcore nekao oko kćerkice da ona ide određenim danima sa I Rstom a odfređenim da die sa Anom Nikolič koja je sad aprinašla vemwene a az asbe e i počela je ponovo da radi na sov joj novoj pjemsi oju radi zajendo sa Darkom Dimitrovom u Makedoniji koji je i do sada sa noj radio i sarađivao.

Anas NIKOLIĆ JE SOVJIM FANOVIA OBEĆALA DA ĆE POČETO OPET VRIJENDO DA RAI KAO NEKDA JER SMATRA DA JE TO ITEKAKO PPTREBNO ŠTO PRIJE DA POČNE.

kADA JE tARA KOD rSTE ZAKJENDO SA NJOM JE NJEA I DADILJA I SPIĆ sIMA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *