Zdravlje

Dobro pregledajte VAŠE UŠI jer one govore O VAŠEM ZDRAVSTVENOM STANJU i ovo vam itekako može pomoći…

Naime prema brojnim zdravstvenim studijama koje su urađene postoji nekoliko određenih istraživanja koja pokazuju kako u našem tijetu postoji nerurološka veza koja može da poveže određene tačke na našem tiejlu i da ih poveže sa unutrašnjim organima.

Naime kada samo pogledate svoje uši odmah možete da shvatite kako se radi o jednom jako kjompleksnom organu koji može d anam stvori velike proboleme ako ima neke komplikacije a ne liječimo ih ili nismo ni svjensi da ih imamo.

Naime vaše uši itekkao mogu da vam pompgu kao ogrna za idnetifikaciju pored očiju koje mogu da vam pomognu.

Naime čim se rodimo naše uši mogu da nam pomognu u ovom procesu identifikacije i zaisza je to tako.

Onda naša ušna resica, postoji dominantna i recesivna ušna resica jer je ta recesivna ušna resica, ona koja je spojena za glavu ta koaj se nasljeđuje a odvojen aušna resica je oa koaj je dominantna osobina.

Ako na svom uhu umate nabor sa vanjske strane to govori o tome kako imate neke od koronarnih boletsi te kao postoji mogućnost da vam se ona pojavi u koliko je već niste do tada dobili.

Naime ako su vam vaše ušu posebno blijede onda to je glavni znak kako u vašem tijeklu fali pojedinih vitamina ili čak i kalcija tako da obavezno provejrite o čemu se radi i šta treba da uradite.

Ako imate crvene uši onda je to znak da imate velike probleme sa bubrezima i da ni slučajno ne biste trebali da to zanemarite ili slično.

Pored tpga izuzetno crvene uši mogu da budu znak i da ste izgubili pamćenje ili da imate određene smetnje u mozgu kao i da imate neke od određenih bolesti u mozgu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *