Vijesti

Granična POLICIJA NAPALA MIGRANTE.. Koristili su zvučne bombe, suzavce i ostale stvari da ih uplaše..

Grčke snage su odlučile da će da iskriste silu i da na taj način otjeraju migrante koji jadni više ne znaju na koju stranu bi krenuli i gdje bi pronašli izlaz kao i šta bi uradili zbog svega toga.

Niame oni su odlučili da će da idu ka Evropi te na sve moguće načine pokušavaju da pređu granice i da urade neke stvari.

Naime jedna grupa migranata je stigla na granični prelaz između Pazarkule i Kastanies-a te je to izazvalo veliku paniku i velikio problem kojem se niko nije nadao.

Naime oni su sakupili veliki broj policajaca da se zaštite jer oni migrante vide kao opasnost i kao nekoga ko im može donijeti samo zlo i uništiti im sve.

Naime Grčke snage su vidjele kako je došlo oko stotinu migranata u određenim vozilima i autobusima. Naime oni su odmah intervenisali i odlučili uraditi sve da bi ih spriječili da uđu u njihovu zemlju te su uradili sledeće.

Oni su koristili suzavce i zvučne bombe jer su smatrali kako će samo na taj način da oni njih unište i kako će samo na taj način oni njih da iotjeraju ui da ih itjeraju.

Oni su se sakrili u jednu šumu koja se nalazila u blizini jer ni sami više nisu znali kako i na koji način da u svemu tome pronađu izlaz i šta da urade od svega toga.

Naime na inernetu se pojavio video na kojem se moglo vidjeti kako su oni plakali od straha i kako nisu znali na koji način da se izbore sa svim tim i kako da se ponašaju te i šta da rade.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *