Uncategorized

Još uvijek nije pronađen dječak koji je pao u nabujalu rijeku ali su pronašli ovo…

Još uvijek nije pronađen dječak koji je sa biciklom pao u nabujali Mračajrski potok u Begovom hanu. Svaki dan ga traže ali nažalost za sada nema nikakvih znakova. Međutim, kako su svaki dan uključene nove jedinice, pronašli su nešto sasvim drugo u rijeci Bosni.

Kako su potoci i rijeke zagađene i zabacane, prepune smeđa i otpadaka, još je teže pronaći tijelo koje je u vodi. Međutim, danas je otklonjena sumnja da je maleni dječak u potoku.

Sada će ponovo da pretraže cijelo područje Zavidovići – Maglaj i nadaju se dobrim rezultatima. Međutim, kako su tražili malenog dječaka, pronašli su nešto što je već zastarilo kao slučaj.

U pitanju je tijelo Almira Gluhića iz Zavidovića koji je također pao u rijeku ali nikada nisu uspjeli da ga pronađu. Sada su pronašli neke dokaze i vjeruju da je i on tu u blizini.

Tragovi koje su oni pronašli su dovoljni dokazi da je Almir pao u tu rijeku. Međutim, jedini problem im je smeće i otpadci koje stanovnici bacaju u rijeku pa sada ne mogu da pronađu spasioci ništa jer se još uvijek rijeka nije dovoljno povukla a od smeća ne vide ništa.

Nadamo se da će ovaj put uspjet da pronađu obojicu od njih, jer su porodice i više nego očajne. Ne bi niko volio ovakvu patnju da prođe kroz život. Zaista je grozno i molite se svi da se tijela pronađu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *