Showbiz

Nakon KRŠTENJA SVOG SINA Goga Sekulić se RAZVODI.. Brak joj u velikoj krizi…

Goga Sekulić je oduvije mašđtala da postane majka i sa tim se birila već dugo vremena i napokon je uspjela u tom ei postala je majla te je već duže vrijeem sa svjim suprugom i sa spvojim sinom i Švicarskoj i dolučila je karieru da osatvi po starni.

Oni su ned supruga ona je odlčila nedanvo krstili svoj dina i na rođendnda njenog supruga je odlučila da će ponopvo da se otzputuje u Cirih je rje to sad anjihov novi dom koji je u Cirihu i onba se već navikal da tamo vrijeme provodi i da uživa u sovm domu.

Naime oni su na fotografiji djelovali sretni i zadovoljn i i jendostavno ova fotograija je mnoge s kojim je on oikazao akav je odnos imaju.

Naime oni su nakon krštenauj svog sina počeli intenzivno da se prepiru i svađaju te su sa tim zasita sve iznendiali jer oni su zaista jao oijeo i dobar poar.

Gogi je trebalo neko vrijem da se omori od sveg ašto se dešavalo u piosljenjd evijeme i kako joj je već sve to dosadilo i umorila se.

Uroš je do sada bio prema njoj fin i korektan u svakom pogledu i trudio s eoko neja li nedavno je svce iznenadio kako s eon ponašao na krštenju prema njoj je r nikada nije bio ovakav i ljut orema noj,

Goga Seluklić je nakon smrti svog prvog supruga dugi vremena bilas ama dok se nije pomirila sa činjenicom da mora da ide dalje i da je to sasivm normalno i uredu da ona kao jendo žensko uradi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *