Vijesti

NIVO UNE I SANE ne prestaje RASTI, veliki dio UNSKO-SANSKOG KANTONA je pod vodom…

FUCZ je jutros morala da izađe na teren zbog velikiuh padavina tako da je sa čak 1000 ljudi na čamcu se uputula na branu Une i Sane kako bi spriječili dalje širenje i izlivanje vode na sve starne.

Oni će biti na terenu sve dok se štete ne saniraju i dok ne uspiju da naprave nešto kako bi zaustavili sve oovo.

Oni su već upozorili stanovništvo na sve ovo i dali im do znajnja šta može i kako da im se desi i šta je pptzrebno da urade da bi sve ovo spriječili i pomogli sami sebi.

Naime na slicu Bosne se očekuje porast nivoa vode ali ne toliko koliko je to sa Unom i Sanom. Naime na slivu rijeke Save-Odžačka i Srenja Posavinksa se ne bi trebao izuzetno puno povećavati nivo vode i nema potrebe za uzbunom.

Naime sad aje već došlo do izlivanja odvovnih kanala i već su poplavile tri kuće u Velikom Lugu i na području i Bihaća.

Naime u Zeničko-Dobojskom kantonu je za sad avodosatj normalan i nema izuzetnog povećana i ne bi trebalo da se paniči i da se stvara neka frka i panika još uvijek.

Onda u Srednjebosanskom kantonu je došlo do blagih porasta vodostaja.

Za sada se ništa više ne može predividjeti jer se ne zna koliko padavina bi nas moglo očekivati u narednom periodu i šta bi moglo i da se desi ali je važno da se bude u preodstrožnosti i da se pazi na sve kako ne bi diošlo do većih problema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *