Showbiz

Ona je jedino dijete koje je odraslo u ČERNOBILU!!! Kada vidite njeno LICE SVE ĆE VAM BITI JASNO…

nAIME 1986.GODINE JE napravljena velika katasrofa u Černobilu nakon što je došlo do nuklearne katastrofe.

Djevojčica Marijka je postala najbpoiznatija djevojčic nakon što se saznalo za nju ko je ona i šta je ona jer se nije sjećala nekih stvari.

Ona je danas odrasla djevojka kojoj se mnogi dive i žele da znaju na koji način je ona sve to preživjela i sa kim.

Ova djevojčica danas ima 20 godina i ona je već neko vrijeme u Kijevu gdje danas ona studira i jako je vrijedan student je rje odlučiald ati sv eod sebe da bud ejako uspijepšna djevojak bez obzira na sve ostalo.

Naime ona je pokazala neken svoje fotografije iz djketinjstva kako bi mnogi mogli da vide kako je ona imala djetinjstvo i kakav život je vodila dok ej bila tamo.

1999.godine ona se rodila i tada su nejnim roditelima vlasti ponudile da imaju jedan poseban smješaj u kojem je nej otac lopvio ribe i od toga su preživljavali kao i hranu od raznih divljači.

Lidija Sovenko je njena majak i ona tvrdid a su ljudi misili da će ona tada roditi dijete sa dviedj glav eili da jioj nepto fali s obzirom na to da je došlo do mutacije nakon oved katastrpfe.

Ali ona je zdrava i prava i to je posebno zanimljivo ljudima kako se to moglo desiti i ostati tako sobzirom na to da se desila ovako velika štet i katastrofa o kojoj su svi pričali s obzirom na to da je sve uništeno i sravlejno u jendom trenutku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *