Showbiz

Predviđanje BABE VANGE je NAJEŽILO I UPLAŠILO MNOGE…

Baba Vanga je proročica o kojoj su mnogi pričali i mnogi su se oduševili nejnim predviđanjima kada su se uivjerili da ona ima prava i istinita predviđanja.

Naime ona je predvidjela da bi Velika Baritanija moglad a izađe iz Evropske Unije i da bi se to moglo desiti i zbog toga su nju mnogi proglasili Nostradamusom 20.vijeka.

Naime mnogi su njoj odlučili prepisati uspon ISIL-a i da bi semoglo destii sve ovo što se desilo i na kokji način se do sad desilo.

Naime ona je predvidjela da bi Vladimira Putina mogli da ubiju i da bi moglo da se desi sve i svapšta i na pravi način da biu ga mogao neko elimionsiati jer je on prepreka za određene stvari.

Onda opna je proedivdjela još jednui stvar koja se još uvijek nije ostvarila a radi se o činjenici da bi Donald Trump mogao da oboli od teške bolesti koja je svima nepoznata i da bi mogaod a ostane gluh.

Niame sada se mnogi pitaju da liće se i to desiti s obzirom na to da sve što ej ona prtedivjdela da se zapravo i desilo i da su stvari funkcionisale i na ovakav način i da se sve ovo izdešavalo ovako.

Mnoge je bili i strah da saznaju šta ona predviđa i na koji način ona vidi određene stvari te i šta ona smatra da bi moglo da nam se desi i na koji način.

Mnoge su njene riječi uplašile jer se ne nadaju da bi nešto ovako i na ovakav način moglo desiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *