Showbiz

Saša zbog odlaska u ITALIJU sada je u IZOLACIJI.. STRAHUJE DA SE ZARAZIO..

Saša Popović je nedavno morao ići u Italiju zbog posla i to baš kada je situacija kritična i kada su svi u strahu zbog visura i zbog svega što se desilo i na koji nači do sada.

Naime on je priznao da ga je Suzana molola da ne ide baš sada kada je situacija loša i kada je situacija ovako kritična i kada bi moglo da se desi nešto ovako i na ovakav način.

Saša Popović je priznao da se nikada nije nešto pretjerano informisao o virusu i o cjelokupnoj situaciji i svemu što se do sada desilo i na koji način.

Naime on je proznao da nije shvatio da se baš situacija ovako kritična i da bi moglo da se desi nešto ovako i na ovakav način.

Niame on je priznao da se nije obazirao na to što mu je Suzana govorula i da je nije shvatao ozbiljno i da je sada itekako ljut zbog toga jer je trebalo da je posluša.

Sada će morati biti par dana u karntinu zbog svega jer postoji mpgućnosr da se i on zarazio.

Naime on je priznao da je sada upklašđen jer ako se on zarazio od njega mogu da se zaraze i svi ukućani i itekako je ljut zbog toga i nikome ne može da opiše koliko je ljut zbog toga i kako je situacija itekako loša i kritična i kako bi trebalo da se pazi i da misli na sve to.

Sada će da uradi sve što ej potrebno da bi se smirila situaciaj i da bi bi bio siguran da je zdrav i da nema probleme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *