Showbiz

Važno upozorenje za BiH građane vezano za KORONAVIRUS.. Veliki broj Kineza je došao u NEUM…

Naime najavljen je dolazak Kineza u Klek i u Neum te su epidemiološke službe preduzele sve potrebne mjere kada je nešto ovako i na ovakav način u pitanju.

Naime oni su obišli ova područja kako bi utvrdili šta i kako i na koji način se tamo dešava. Naime u skladu sa ovim odredbama koje je dao Zavod za javno zdravstvo odlučili su da će da urade i naprave sve što je potrrebno.

Stanovništvo treba sada da obrati pažnju na određene stvari i da uradi sve što je potrebno da ne bi nastao još veći problem i potrebno je da vode više brigu o ličnoj higijeni.

Da redovno paze na higijenu ruku i da peru ruke sapunom kao i toplom vodom kao i da rade dezinfekciju sa alkoholom te ako imate kašalj da obavezno pazite na iskašljaj koji imate i da ne idete u prostore sa većom gužvom i slično.

U koliko imate neke od simptoma respiratornih bolesti obavezno posjetiti doktora i uraditi sve mjere koje su potrebne da utvrdite šta i kako je u pitanju te na koji način.

Naime epidemiološki nadzor može da puno pomogne na taj način da informiše stanovništvo o čemu se radi i na koji način je moguće spriječiti probleme da rastu i da nastane još veći problem i još veće muke.

Naime stanovnici iz pokrajine Wuhan su zaraženi i pojavio se novi soj virusa rezistentan na antibiotike i zbog toga je nastao ovako veliki problem i ne zna se na koji način da se postupi da bi se sve to eliminisalo i riješilo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *