Showbiz

Žene između 16 i 25 godina SU GLAVNA META ISLAMSKE DRŽAVE.. Važno UPOZORENJE…

Nedavno su borci Islamske države pokazali kako njihposebno zanimaju žene između 16 i 25 godina te kako će se oni baciti u veliku potragu za njima.

Europol koji ima sjedište u Hagu je nedavno izado izvještaj zajendo sa portretom žena kakve oni žele i traže i to se može shvatiti itekkao kao jedna od glavnih meta Islamske države koja je odlučial potražiti ovakve žene nakon što je pao kalifat u njihoovj zemlji već u martu ove godine.

Naime žene u ovim godinama su jedne od njaosjetljiivijih i one imaju veliki pristup društvenim mrećama a oni smatraju kako to itekako može da upropasti žene.

U posljendih nekoliko godian žene su se posvetile društvenim mrežama i ne brinu se toliko o djeci i svemu tome kako bi trebalo na pravi način da se brinu o tome.

Oni su odlučili da će da traže da se ovakvim ženama zabrnai prustup društvenim mrežama te da ih se odmah zaposli.

Islamsak država je ostala aktivna u zemljama Bliskog Istoga, Afrike i Azije jer je nakon pada kalifata itekako izgubila svoju funkciju.

Ovo je zasiat sve zabrinulo a pogotovo žene kada su saznale jer je ovo zaista jendo veliko upozorenje i žene imaju veliki strah s obzirom na samu činjenicu šta i kako su do sada Islamske države uradile u svijetu i na koji način.

Žene su do sada itekako dovoljno diskriminirane i ovo bi još mogao da im bude šlag na kraju nakon svega što se desilo i kako se desilo.

Pogledajte i sami se uvjerite u to.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *